Dnevna Misna Čitanja

Tko ove riječi bude vršio i druge učio, taj će biti velik

Misao iz Evanđelja dana

Isus poučava riječju i djelom, govoreći i čineći. Njegov nam je životni primjer vodilja i ohrabrenje. Postoji veza između onoga što govorimo i onoga što činimo, a kada je ta veza jaka jaki smo u Božjem Kraljevstvu.

Iskrenost i cjelovitost života su ono na što smo pozvani.

III. korizmeni tjedan

Srijeda, 15. 03. 2023.

ČITANJA:
Pnz 4,1.5-9; Ps 147,12-13.15-16.19-20; Mt 5,17-19

IMENDANI:
Mengin, Zaharija, Veljko, Vjekoslav

Prvo čitanje:
Pnz 4, 1.5-9

Držite zakone i vršite ih.

Čitanje Knjige Ponovljenog zakona

Mojsije reče narodu:
A sada, Izraele, poslušaj zakone i uredbe kojima vas učim, da biste ih vršili i tako poživjeli te uništili i zaposjeli zemlju koju vam daje Gospodin, Bog otaca vaših.
Ja sam vas, eto, poučio o zakonima i uredbama, kako mi je Gospodin, Bog moj, naredio da ih vršite u zemlji u koju idete da je zaposjednete. Držite ih i vršite: to će u očima naroda biti vaša mudrost i vaša razboritost. Kad oni čuju za sve ove zakone, reći će: ‘Samo je jedan narod mudar i pametan, a to je ovaj narod veliki.’ Jer, koji je to narod tako velik da bi mu bogovi bili tako blizu kao što je Gospodin, Bog naš, nama kad god ga zazovemo? Koji je to narod tako velik da bi imao zakone i uredbe pravedne kao što je sav ovaj Zakon koji ja danas stavljam pred vas? Samo pazi i dobro se čuvaj da ne zaboraviš događaje što si ih svojim očima vidio; neka ti ne iščeznu iz srca ni jednoga dana tvoga života; naprotiv, pouči o njima svoje sinove i sinove svojih sinova.
Riječ Gospodnja.

Otpjevni psalam:
Ps 147, 12-13.15-16.19-20

Pripjev: Slavi, Jeruzaleme, Gospodina.

Slavi, Jeruzaleme, Gospodina,
hvali Boga svoga, Sione!
On učvrsti zasune vrata tvojih,
blagoslovi u tebi tvoje sinove.

Besjedu svoju šalje na zemlju,
brzo trči riječ njegova.
Kao vunu snijeg razbacuje,
prosipa mraz poput pepela.

Riječ svoju on objavi Jakovu,
odluke svoje i zakone Izraelu.
Ne učini tako nijednom narodu:
nijednom naredbe svoje ne objavi!

Evanđelje:
Mt 5, 17-19

Tko ove riječi bude vršio i druge učio, taj će biti velik.
Čitanje svetog Evanđelja po Mateju

U ono vrijeme: Reče Isus svojim učenicima:
»Ne mislite da sam došao ukinuti Zakon ili Proroke. Nisam došao ukinuti, nego dopuniti. Zaista, kažem vam, dok ne prođe nebo i zemlja, ne, ni jedno slovce, ni jedan potezić iz Zakona neće proći, dok se sve ne zbude. Tko dakle ukine jednu od tih, pa i najmanjih zapovijedi i tako nauči ljude, najmanji će biti u kraljevstvu nebeskom. A tko ih bude vršio i druge učio, taj će biti velik u kraljevstvu nebeskom.«
Riječ Gospodnja.

Razmatranje

Kratki odlomak, ali zahtjevan za interpretaciju – ili bolje, mogao bi nas povući da brzopleto zaključimo ono što nam se čini da iz teksta očito proizlazi: svaka, pa i najmanja zapovijed (slovce, potezić) Svetoga Zakona Božjeg ima se na koncu („dok se sve ne zbude“) ispuniti.

Ali znamo iz drugih evanđeoskih mjesta da Isus, sve dok poštuje Zakon Božji, nipošto nije neka skrupulama obavijena osoba koja bi sve doslovce, u tančine, strogo morala formalistički odraditi eda bi se pojmila obavijena milošću Božjom – znamo primjerice za epizodu gdje Isus liječi subotom (a što se ne smije).

Što onda dakle?

Ako danas imamo rr. 17-19, a onda je početak ovog istog – petog – poglavlja bitan eda bi se današnji odlomak shvatio. A na njemu nalazimo – Blaženstva. Isusov govor na gori. Njegov programatski govor. Govor o kraljevstvu Božjem. Kraljevstvo je to koje na neočekivan, začudni način ispunja Zakon Božji. Pače, nadilazi stari način ispunjavanja Zakona – u smislu zapovijedi koje se trebaju pobožno izvršiti. Nego, Isus sada poziva da se bude poput njegovog Oca – koji ljubi, služi, ponizuje se i dijeli. Sada dakle dinamika nije od dolje prema gore – trudim se odraditi ono što zapovijedi pred mene stavljaju kao zadaću, nego imamo novu paradigmu – dinamika je od gore prema dolje: jer je Otac blag, milosrdan, pun ljubavi i strpljiv prema meni, sada ja, osvjedočen njegovom ljubavlju, i sâm se trudim biti poput njega.

Tako ne samo da obavljam zadaće koje Zakon stavlja preda me, nego se učim ulaziti u dinamiku sinova i kćeri Božji.

Budući da su one u biti tako nadnaravne, ljudi ih nastoje ublažiti, pojednostaviti njihovo značenje. Ali tko god prekrši jedan dio Zakona i bude naučavao ljude da čine isto, najmanjim će se nazvati u kraljevstvu nebeskom. Položaj neke osobe u Kraljevstvu određuju njegova poslušnost i vjernost dok je na Zemlji. Onaj tko je poslušan zakonu Kraljevstva – taj će se nazvati velikim u

Dinamika je to kraljevstva Božjeg, na koju nas poziva Isus na početku ovog istog, petog, poglavlja.

Čitanja prenosimo sa stranice Hrvatskog instituta za liturgijski pastoral hilp.hr.

Povezani članci

Učitavam....

Ova web stranica koristi kolačiće za poboljšanje vašeg iskustva. Pretpostavit ćemo da je to vama u redu, ali možete odustati ako želite. U redu Pročitaj više

Također pročitajte
Puno puta možete vidjeti na društvenima mrežama ili negdje dalje…