Kultura

Važnost obiteljskog zajedništva u Korizmi

U vremenu Korizme posebno je važno njegovati obiteljsko zajedništvo.

Priručnik Korizma u obitelji: Dar blizine, poziva nas na zajednički obiteljski korizmeni
hod i zahvalnost za dar blizine naših najmilijih, ali i na veću svijest o Božjoj blizini u našim obiteljima.

Knjiga sadrži razmatranja, molitve i poticaje za osmišljavanje zajedničkog vremena za
svaki dan u korizmi. Središnji tekstovi namijenjeni su prvenstveno roditeljima, ali krajnja je svrha uvijek njihovo dijeljenje s ostalim članovima obitelji, razgovor i poticaj na djelovanje.

Svi predloženi poticaji slijede osobitosti korizmenoga vremena i vode
računa o zahtjevnosti svakodnevnoga obiteljskog života. Knjiga je plod ljubavi, bogatog iskustva i zahvalnosti bračnoga para Lice – Ružice, umirovljene omiljene zagrebačke vjeroučiteljice i Stjepana, poznatoga hrvatskog književnika.

Da poslušamo što nam to Gospodin govori:
Gos­po­din obećava mir
na­ro­du svo­mu, vjer­ni­ma svo­jim,
oni­ma ko­ji mu se svim sr­cem vra­te.
Zais­ta, bli­zu je nje­go­vo spa­se­nje oni­ma koji ga ljube,
i sla­va će nje­go­va živ­je­ti u zem­lji našoj.
Lju­bav će se i vjer­nost sas­ta­ti,
prav­da i mir zag­r­li­ti.
Vjer­nost će ni­cat’ iz zem­lje,
prav­da će gle­dat’ s ne­be­sa.
Gos­po­din će da­ti bla­gos­lov i sreću,
i zem­lja naša urod svoj.
(Ps 85, 9-13)

Svako je vrijeme Božji dar. Svako od njega dolazi i njemu se

vraća. Svakim vremenom Bog nam na osobit način progovara. Svakim nas ljubi. Nema dana, nema trenutka koji bi bio izdvojen iz njegove ljubavi.

Korizmeno i vazmeno vrijeme imaju snagu otkriti nam temeljne životne istine, one koje umiju preobraziti naš život, naš svijet. Ovo blagoslovljeno vrijeme ponajprije nam želi otkriti tko smo.

Želi nam otkriti neizmjernost Božje ljubavi kojom je svatko od nas ljubljen. I snagu ljudske ljubavi: one kojom mi ljubimo druge i one kojom drugi ljube nas. Naravno, ako se na nju ohrabrimo. Odlučimo.

Ako na nju čitavim bićem pristanemo. Korizmeno i vazmeno vrijeme slijede neposredno nakon vremena poklada, karnevala, fašnika… i kako ga već sve ne zovu. Vremena obilježenog maskama neozbiljnosti, vremena kojekakvih pretjeranosti, prividne i isprazne radosti.

Početak Korizme, kao i čitava Korizma, vrijeme je koje nam je darovano da se potrudimo skinuti, ukloniti te maske sa svojih lica, duša i odnosa, ali ne kako bismo ih nadomjestili maskama ozbiljnosti i skrušenosti, nego kako bismo stali pred Boga i ljude i pred njima živjeli onakvi kakvi jesmo. Kako bismo uzrasli u čestitosti i predanosti.

U snazi obiteljskog zajedništva. I kako bismo takvi, primaknuvši se bliže jedni drugima, i ljudima i Bogu, nastavili životni hod.

Pe­pelnica

Čis­to sr­ce stvo­ri mi, Bože,
i duh pos­to­jan ob­no­vi u me­ni!
Vra­ti mi ra­dost svo­ga spa­se­nja
i učvr­sti me du­hom sprem­nim.
(Ps 51, 12.14)

Razmatranje za roditelje

Danas u liturgiji Crkve, u obredu pepeljenja, slušamo riječi: »Spomeni se, čovječe, da si prah i da ćeš se u prah vratiti.« i »Obrati se i vjeruj evanđelju.« Koliko god se ova dva poticaja mogu različito doživljavati, gotovo i oprečno, oni u biti kažu isto: »Pođi s Bogom.«,
»Idi s Bogom.« Potrudi se da tvoje vrijeme bude vrijeme s Bogom. U hodu s Bogom tvoj je put i tvoj je dom.

Danas pred Boga donosimo prah svojega bića i svojih odnosa. Donosimo mu svoju prolaznost, ali i svoju prilaznost, svoju spremnost da mu priđemo bliže. Posve blizu. Toliko blizu da taj prah položimo
na njegove ruke. Donosimo mu svoj prah da u njega – kao što je to učinio i u početcima svijeta – udahne dah života, svoj dah, i da tako postanemo živa duša (usp. Post 2, 7). Da naši međusobni odnosi,

odnosi i s ljudima i s Bogom, i kada se zbivaju u običnostima života, budu produhovljeni. Puni duše. Da u sve što jesmo i što činimo uložimo svoju dušu.

Prah Jednoga dana dogodit će se: moguće i bez riječi, reći ću ti: Prah si mi dao. Prah ti vraćam.

Što sam s njime za svojih dana učinio? Jesam li ga oplemenio? Jesam li prepoznao stjenjeve u nj utkane?

Jesam li ih užgao? Jesu li poslužili? Znam:

Moj je prah sve vrijeme na tvojim rukama.
Ponekad, ponesen tvojim osmijehom, zaigra ponad tvoga dlana.
Ponekad, natopljen tvojim suzama, prilegne uza nj.
Uvijek, ohrabren tvojom nadom, slijedi tvoje stope, ne pitajući.
Uvijek, zakriljen tvojom ljubavlju, diše u tvome imenu.

Neshvatljivi!

Svoju si svjetiljku rasuo u moj prah.
I sada bdiješ u njemu da ga preobraziš u svjetlo.
Jerihonska ruža
Jerihonska ruža čudesna je biljka koja, ni kad se posve osuši, ne

umire. Ona može preživjeti i u pustinji, može dugo, čak i do pe-
deset godina, preživjeti bez vode. Kada ju kiša natopi – odnosno

kada ju se zalije vodom – ona oživi, otvori se i ozeleni. I tako uvijek iznova.
Ona je simbol sreće, ljubavi i vječnosti. U svaku ljudsku dušu, mnogo, mnogo više nego u jerihonsku
ružu, Bog je utkao snagu preporađanja. Prepoznajmo ju i u sebi i u drugima. Imajmo povjerenja u nju. Postojano imajmo povjerenja u nju.

Osobna i obiteljska molitva: Izrecite svoje molitve vlastitim riječima.

Molite obiteljski. Potičite jedni druge na molitvu. Podržavajte jedni druge u molitvi. Ohrabrujte jedni druge u osobnoj molitvi: roditelji djecu i djeca roditelje. Sigurno je: Bog vas želi čuti. A dobro je i da
vi čujete svoje srce i srca jedni drugih. Izmolite i male litanije posta i pokore koje se nalaze u prilogu ove
knjige. Izmolite Slava Ocu.

Gos­po­di­ne, prim­lje­na otaj­stva ne­ka nam po­mog­nu u ko­riz­me­nom za­la­ga­nju
da naši pos­to­vi bu­du te­bi mi­li, a na­ma lje­ko­vi­ti.
(Pop­ričes­na mo­lit­va li­tur­gi­je da­na.)

Poticaji za zajednički rad i osmišljavanje zajedničkoga vremena

Neka se roditelji posluže današnjim poticajnim tekstom za pro-
mišljanje i razgovor i sa svojom starijom djecom protumače pjesmu

»Prah«. Neka se djeca sama okušaju u tumačenju, a roditelji neka im
pomognu predočiti si kako se iz praha rađa svjetlost i nada.
Potražite na internetu fotografiju jerihonske ruže i potaknite mlađu
djecu da ju nacrtaju. Govorite s njima o simbolici te biljke jezikom
koji će im biti razumljiv.

Autor i tekst iz knjige: Korizma u obitelj


Sve informacije o knjiga:

Stoga smo u izdanju Salesiane pripremili 4. izdanje priručnika KORIZMA U OBITELJI: DAR BLIZINE. Knjigu su napisali bračni par Ružica i Stjepan Lice, a sadrži svakodnevne molitve i razmatranja za cijelu obitelj.

Za sve dodatne informacije i narudžbe možete nas kontaktirati na mail: mislav.blazevic@salesiana.hr ili na broj mobitela: 099 874 1832


Povezani članci

Učitavam....

Ova web stranica koristi kolačiće za poboljšanje vašeg iskustva. Pretpostavit ćemo da je to vama u redu, ali možete odustati ako želite. U redu Pročitaj više

Također pročitajte
Udruga prilika za susret poziva sve samce ili samice da…